Štefan Capko, Príkra

Na kvetnú nedeľu 5.4.2020 nás navždy opustil príkranský rodák Štefan Capko. Prežil v Príkrej veľkú časť života od druhej svetovej vojny až po dnes. Neustále sa sem z Košíc vracal a budoval dobré meno našej obce. Bol rusín telom i dušou, zdatný remeselník a vášnivý milovník Príkrej.
Posledná rozlúčka, len v úzkom rodinnom kruhu bude v stredu 8.4. na cintoríne v Príkrej. Väčšiu spoločnú rozlúčku uskutočníme až nám to okolitá situácia dovolí, pri príležitosti “ročnej služby za pomeršoho”.
Na začiatku veľkonočného týždňa, keď sa blížime k veľkému mystickému tajomstvu znovuzrodenia, sa Štefan Capko vydal na ďalekú cestu.
Slnko nech mu na jeho ceste stále svieti!
Vičnaja jemu pamjať.
Zdroj : FB Príkra – najmenšia obec na Slovensku

Štefan Capko, Príkra
Štefan Capko, Príkra
Štefan Capko, Príkra
Stefan Capko, Obec Príkra
Posledná rozlúčka so Štefanom Capkom ( 08.04.2020)