Príkra ( Leto 2012 )

Obec Príkra, Okres Svidník, Najmenšia obec na Slovensku ( fotograf Matúš Vencúrik )