Obec Príkra, fotografie, Vencúrik, Najmenšia obec na Slovensku

Podľa štatistického úradu je na Slovensku 139 obcí s počtom obyvateľov do 99. (Stav z roku 2020) K 31.12.2020 v nich žilo spolu 8879 obyvateľov.

2019 – 142 obcí, spolu 9217 obyvateľov

2020 – 139 obcí, spolu 8897 obyvateľov

Celá tabuľka s počtom obcí a obyvateľov ( obce do 99 obyvateľov, od. r. 1996, porovnanie SR-PO kraj, XLSX)  

 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Ďalšie najmenšie obce na Slovensku – stav k 08/2022

1) Príkra – 12 obyvateľov (Okres Svidník) 

2) Ondavka – 13 obyvateľov (Okres Bardejov)

3) Havranec – 14 obyvateľov (Okres Svidník) 

5) Šarbov – 18 obyvateľov (Okres Svidník) 

6) Belejovce – 26 obyvateľov (Okres Svidník) 

Ide o stav trvale bývajúceho obyvateľstva na začiatku obdobia ( obyvateľ s prihláseným trvalým pobytom v obci)

Data Cubes

Zdroj : Dátové kocky – Data Cubes , Štatistický úrad Slovenskej Republiky