Obec Príkra, fotografie, Vencúrik, Najmenšia obec na Slovensku

Podľa štatistického úradu je na slovensku 142 obcí s počtom obyvateľov do 99. (Stav z roku 2019) K 31.12.2019 v nich žilo spolu 9 217 obyvateľov.

V roku 1996 to bolo 110 obcí do 99 obyvateľov a žilo v nich spolu 7 515 obyvateľov.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Ďalšie najmenšie obce na Slovensku – stav k 05/2020

1) Príkra – 12 obyvateľov (Okres Svidník) * Edit 7/2020 – 12 obyv.

2) Ondavka – 13 obyvateľov (Okres Bardejov) * Edit 7/2020 – 13 obyv.

3) Havranec – 13 obyvateľov (Okres Svidník) * Edit 7/2020 – 13 obyv.

4) Belejovce – 15 obyvateľov (Okres Svidník) *Edit 7/2020 – 16 obyv.

5) Šarbov – 16 obyvateľov (Okres Svidník) *Edit 7/2020 – 15 obyv.

Ide o stav trvale bývajúceho obyvateľstva na začiatku obdobia ( obyvateľ s prihláseným trvalým pobytom v obci)

Data Cubes

Zdroj : Dátové kocky – Data Cubes , Štatistický úrad Slovenskej Republiky