Geocaching v Príkrej a okolí

obec Príkra, geocachnig

Čo je to Geocaching?

Geocaching [vyslov: geokešing] (z geo = zem + angl. cache = tajne skryť) je zábava, či určitý druh športu, spočívajúca v hľadaní skrytého objektu, o ktorom sú známe len jeho geografické súradnice. Miesto úkrytu sa nazýva cache – skrýša, schránka – hantírkou keška. Hra je niekedy spojená s úlohami, riešením ktorých je získanie súradníc cieľa, alebo s poznávaním okolitej krajiny alebo miestnych pamätihodností. Keďže na nájdenie skrýše je potrebná presná poloha, je táto hra spojená s používaním navigačných GPS zariadení.

viac o Geocachingu

Čo na to potrebujem?

Mobilný telefón s GPS alebo turistický GPS prístroj. Odporúčame si pripraviť zoznam skrýš, ktoré chcete hľadať aj ich popis, súradnice a všetky informácie pripraviť vopred (offline). V Príkrej a okolí je totiž veľmi slabý mobilný a dátový signál u všetkých operátorov.

Zaujímavé “kešky” v okolí obce Príkra

Pre zobrazenie je potrebné sa najprv zaregistrovať alebo prihlásiť sa vašim menom a heslom na oficiálnom webe hry Geocaching.

Kešky v okolí Príkrej – zoznam

Mapa kešiek v okolí Príkrej – mapa

Na “kešky” sa môžete vybrať napríklad aj so sprievodcom. Pohľad na okolie bude o to zaujímavejší.

Keška priamo v Príkrej – Chram svateho Michala Archanjela (Prikra)