Zima v Príkrej (BW galéria, r. 2018)

február 2018