Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1752, Národná kultúrna pamiatka, obec Šemetkovce
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1752, Národná kultúrna pamiatka, obec Šemetkovce

 

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1752, Národná kultúrna pamiatka, obec Šemetkovce
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1752, Národná kultúrna pamiatka, obec Šemetkovce

 

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1752, Národná kultúrna pamiatka, obec Šemetkovce
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1752, Národná kultúrna pamiatka, obec Šemetkovce

 

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1752, Národná kultúrna pamiatka, obec Šemetkovce
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1752, Národná kultúrna pamiatka, obec Šemetkovce

 

Zvonica, Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1752, Národná kultúrna pamiatka, obec Šemetkovce
Zvonica, Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1752, Národná kultúrna pamiatka, obec Šemetkovce

 

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1752, Národná kultúrna pamiatka, obec Šemetkovce
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala, 1752, Národná kultúrna pamiatka, obec Šemetkovce

 

Fragmenty z vidieckeho života a II. svetovej vojny - obec Krajné Čierno
Fragmenty z vidieckeho života a II. svetovej vojny – obec Krajné Čierno

 

Fragmenty z vidieckeho života a II. svetovej vojny - obec Krajné Čierno
Fragmenty z vidieckeho života a II. svetovej vojny – obec Krajné Čierno

 

Vidiecky dom Krajné Čierno
Vidiecky dom Krajné Čierno

 

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, 1730, Krajné Čierno, Národná kultúrna pamiatka
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, r. 1730, Krajné Čierno, Národná kultúrna pamiatka

 

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, r. 1730, Krajné Čierno, Národná kultúrna pamiatka
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, r. 1730, Krajné Čierno, Národná kultúrna pamiatka

 

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, r. 1730, Krajné Čierno, Národná kultúrna pamiatka
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, r. 1730, Krajné Čierno, Národná kultúrna pamiatka

 

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, r. 1730, Krajné Čierno, Národná kultúrna pamiatka
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, r. 1730, Krajné Čierno, Národná kultúrna pamiatka

 

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, r. 1730, Krajné Čierno, Národná kultúrna pamiatka
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, r. 1730, Krajné Čierno, Národná kultúrna pamiatka

 

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, r. 1730, Krajné Čierno, Národná kultúrna pamiatka
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, r. 1730, Krajné Čierno, Národná kultúrna pamiatka

 

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, r. 1730, Krajné Čierno, Národná kultúrna pamiatka
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, r. 1730, Krajné Čierno, Národná kultúrna pamiatka

 

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, r. 1730, Krajné Čierno, Národná kultúrna pamiatka
Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, r. 1730, Krajné Čierno, Národná kultúrna pamiatka

 

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce

 

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce

 

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce

 

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce

 

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce

 

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce

 

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce

 

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce

 

Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce
Gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1764, Národná kultúrna pamiatka, Korejovce

 

Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie
Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie

 

Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie
Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie

 

Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie
Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie

 

Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie
Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie

 

Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie
Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie

 

Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie
Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie

 

Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie
Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie

 

Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie
Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie

 

Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie
Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939, Medvedie