Najmenšou obcou na Slovensku je z hľadiska počtu obyvateľov obec Príkra (okres Svidník). Žije v nej 12 ľudí. Na druhom mieste sa umiestnili obce Ondavka (okres Bardejov) a Havranec (okres Svidník), ktoré majú po 15 obyvateľov. Za nimi nasleduje obec Šarbov (okres Svidník) so 17 obyvateľmi.

Počet obyvateľov aj ich demografickú štruktúru môžete sledovať napr. na webe :

https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html?obec=SK041C527734

 

Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/scitanie-najmenej-obyvatelov-zije-v/632558-clanok.html