Prehľad o zaočkovanosti podľa jednotlivých miest a obcí je spracovaný na základe údajov o zaočkovaných, ktoré má k dispozícii NCZI. Údaje sú spracované podľa adresy trvalého bydliska a PSČ, v prípadoch, kedy nebolo možné získať adresu trvalého bydliska, sú spracované podľa adresy uvedenej pri registrácii na očkovanie.Údaje sa aktualizujú v pravidelných intervaloch raz za týždeň. Táto stránka vznikla ako iniciatívny projekt Únie miest Slovenska a Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci platformy pre otvorené dáta o.z. ALVARIA na základe spolupráce s Inštitútom zdravotných analýz MZ SR.

Pre najrýchlejšie vyhľadanie konkrétnej obce použite prosím okno “Vyhľadať obec”.

Zároveň Obec príkra patrí medzi obce, v ktorých je zaočkovanosť najvyššia 🙂 Dokonca k 19.8.2021 je obec Príkra na 4. mieste.

UPDATE 06.10.2021: Príkra má k 30.09.2021 zaočkovaných druhou dávkou 9 ľudí, teda celkom 75% a je na treťom mieste na celom Slovensku.