V októbri 2021 má najmenšia obec na Slovensku – Príkra stále len 12 obyvateľov. Podľa zdroja http://datacube.statistics.sk/ je rozloženie obyvateľstva v týchto vekových skupinách:

20 – 24 rokov: 1 obyvateľ

25 – 29 rokov: 2 obyvatelia

35 – 39 rokov: 1 obyvateľ

40 – 44 rokov: 1 obyvateľ

45 – 49 rokov: 1 obyvateľ

55 – 59 rokov: 2 obyvatelia

65 – 69 rokov: 3 obyvatelia

70 – 74 rokov: 1 obyvateľ

Muži:9

Ženy:3

 

Súvisiaci článok: https://obecprikra.sk/najmensie-obce-na-slovensku-je-ich-stale-viac-a-viac/