„Viacero incidentov dokazuje, že Poliaci už nerešpektujú hranice Ríše. Dnes v noci strieľali po prvý raz na našom území vojaci regulárnej poľskej armády. Od 5. hodiny a 45. minúty opätujeme streľbu. Odteraz bude padať bomba za bombou…“ Takto pred 75 rokmi, 1. septembra 1939 Adolf Hitler v Ríšskom sneme oznámil, že práve rozpútal druhú svetovú vojnu.

Už 1. septembra slovenská armáda prekročila hranice svojho severného suseda, aby „oslobodila ujarmených bratov a privtelila odtrhnuté kraje.“ Odmenou za účasť Slovensko získalo 52 obcí na Kysuciach, Orave a na Spiši, ktoré Poliaci zabrali v rokoch 1920 až 1938. Je známe, že Nemci svojmu spojencovi ponúkli viac z vojnovej koristi, no slovenský prezident Jozef Tiso odmietol obsadiť poľské územie, na ktoré si Slováci nerobili nároky.

V porazenom Poľsku zavládol teror. Oddiely SS zabíjali Židov, popov i poľskú inteligenciu. viac….

PROTI POĽSKU – Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády. (Martin Lacko, Ústav pamäti národa, 2007) PDF online

Útoky a prepady proti Poľsku boli realizované v jeseni 1939 aj cez obec Príkra. V dokumente sa niekoľkokrát obec spomína, majmä v súvislosti s prepadom obce Czeremcha. Po otvorení dokumentu stlačte CRTL+F a vyhľadajte časť názvu obce “Príkr”. Vyhľadávanie tak obsiahne aj skloňovaný názov ( napr. Príkrou, cez Príkru, do Príkrej a pod. )

Vzácne zápisky náčelníka veliteľstva „Jánošík“ mjr. gšt. Lad. Lavothu
o zástoji trenčianskej divízie

1. september 1939, pamätný deň mladej slovenskej armády

Tohoto krásneho dňa odhodlane a oduševnene dáva sa mladá slov. armáda na pochod po boku nemeckej armády, by oslobodila bratov, ktorí museli žiť pod jarmom Poliakov. Túto čestnú úlohu prideľuje minister národnej obrany gen. Čatloš 1. divízii (trenčianskej), ktorá má v čele práve 1. peší pluk. Shodou okolností 1. septembra 1. divízia, 1. peší pluk a 1. prápor pešieho pluku 1 prekročuje ako prvý slovensko-poľské hranice, aby doniesol bratom na druhej strane vytúžené oslobodenie.

Práve vychádza ponad Tatrami slnko, ktoré rozprestiera svoje papršleky nad okolitým krajom a s ním sa rozviňujú i naše prápory. Ráno o 4. hodina dorážajú čelné hliadky k pohraničným závorom. Vojaci sa vrhajú na závory a o niekoľko vterín sú odstránené – vchod do Poľska je voľný. Prekvapení Poliaci nemajú ani času klásť odpor a prchajú, zanechávajúc všetko na mieste. Za malú chvíľku na to zarachottia pušky, guľomety a dunia kanony. Naších vojakov však nič nezarazí, ženú sa dopredu ako veľká lavína, posadnutí túžbou oslobodiť bratov a prenikajú nezadržateľne vpred.

Odpory sú odstraňované, Poliaci utekajú a tu už naše prápory postupujú na slovenskej pôde, ktorá patrila po dobu 20 rokov cudziemu. Poliaci vyhadzujú mosty, kladú zúfalý odpor, aby
zabránili prenikaniu a postupu naších vojsk do ich územia, ale všetka námaha je márna – naši vojaci postupujú ako skaly. Po prebrodení bystrín a potokov dostávajú sa čelné hliadky o 8.30 hod. do Javoriny, kde ich víta úsmev, radosť, kvetiny a zástavy oslobodeného obyvateľstva. Muži, ženy, deti objímajú naších vojakov a hádžu im na cestu kvety. Malé dievčatko odovzdáva veliteľovi kyticu s prosbou, aby túto odovzdal veliacemu generálovi Pulanichovi ako výraz vďaky za oslobodenie.

Vojaci postupujú dopredu smerom na Jurgov, Nová Bialka, Zakopané. Je to víťazný pochod nášho slovenského vojska. Súčasne s týmto smerom postupuje druhá skupina 1. divízie zo Sp. Starej Vsi – Nedecwar, kde sa tieto radostné výjavy znova opakujú. Prvý deň bojový je skončený.

Zdroj: PROTI POĽSKU – Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády. (Martin Lacko, Ústav pamäti národa, 2007) PDF online

 

https://www.facebook.com/molodlem/photos/a.3086990948182761/3086991184849404/

V obci Szczawne (poľ. Szczawne) alebo Szczawnik (župa Sianik) september 1939 – 3 slovenská divízia „Rázus“. Fotografia z knihy „Armia Karpaty w wojnie 1939 roku“

Ako sa začala 2. svetová vojna: Slováci napadli Poľsko 15 minút po Nemcoch