Dukelský priesmyk, Dukla Pass, Údolie Smerti, Obec Príkra je neďaleko

Karpatsko-duklianska operácia bola útočná operácia sovietskych a česko-slovenských vojsk na severovýchodnom Slovensku na jeseň 1944, ktorá mala spojiť povstalecké sily SNP so sovietskymi armádami. Bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Po potlačení povstania do hôr stratila svoje opodstatnenie a bola ukončená. Operácia bola súčasťou širšie vedenej Východokarpatskej operácie. Od 8. septembra do 27. októbra 1944 tu zahynulo 21-tisíc sovietskych a 1 800 československých bojovníkov (Čechov, Slovákov, Rusínov a iných národností – išlo príslušníkov vojenských jednotiek obnovujúcej sa ČSR a medzi nimi okrem Čechov a Slovákov boli aj príslušníci ostatných národností, osobitne Rusínov z Podkarpatskej Rusi a severovýchodného Slovenska)
viac na wiki

Battle of the Dukla Pass
Battle of the Dukla Pass

https://www.vtedy.sk/den-hrdinov-karpatsko-duklianskej-operacie

http://www.vhu.sk/70-vyrocie-karpatsko-duklianskej-operacie/

https://www.teraz.sk/slovensko/boje-o-dukliansky-priesmyk-tyzden/133913-clanok.html

https://www.kvhsvoboda.sk/dukla1944/brigady-postupuju

https://www.dukla1944.com/

https://www.rusyn.sk/dukla-1944-prejst-karpaty-alebo-zomriet/