Štatistický úrad Slovenskej republiky pripravil portál, ktorý čerpá dáta z tzv. dátových kociek a publikuje ich mimoriadne pútavo. Dáta si môžete zobraziť o každej obci, teda aj o obci Príkra. Portál obsahuje štatistické údaje rozdelené do štyroch kategórií:

  • Obyvateľstvo
  • Ekonomická aktivita v obci
  • Poľnohospodárstvo
  • Organizačná štatistika

Zdrojové údaje sú uložené v jednotnej databáze DATAcube., prepojenie na ne nájdete pod názvom každého grafu. Legendy grafov sú interaktívne, môžete v nich skrývať a odkrývať jednotlivé dostupné dátové rady. Grafy si môžete tlačiť alebo stiahnuť prostredníctvom tlačidla v pravom hornom rohu každého grafu.

Link na dáta  obci Príkra: https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html?obec=SK041C527734